Kontakt

Sawex Chemicals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Wiertnicza 70

02-952 Warszawa
NIP: 522-000-35-17

tel.:(0 22) 651 79 04 do 07
faks: (0 22) 651 79 09